Serbest Bölgeler Yatırımcıları Kocaeli Paneli gerçekleştirildi

04 Mart 2024

Ticaret Bakanlığı ve Serbest Bölgeler Dernekler Platformunca, serbest bölge kullanıcılarının ihtiyaçları ve sorunlarını görüşmek üzere 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Serbest Bölgeler Yatırımcıları Kocaeli Paneline” Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Emel EMİRLİOĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Cem TOPBAŞ, Genel Müdürlük temsilcileri ve 7 üyesi bulunan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu (ASBİAD, BUSBİAD, ESBİAD, İESBD, KASBİAD, KOSTBİR ve MESBAK) temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

Panelin açılış konuşmasında Genel Müdürümüz Sayın Emel EMİRLİOĞLU tarafından 12,7 milyar doları ihracat olmak üzere 2023 yılında serbest bölgelerden gerçekleştirilen toplam ticaret hacminin 30,9 milyar dolara ulaştığı belirtilerek 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 1. Maddesine atıfla serbest bölgelerin temel amacının ihracata yönelik üretim yapmak olduğu vurgulanmış olup bölge kullanıcılarının bu hususa ehemmiyet göstermesinin beklendiği ifade edilmiştir.

Söz konusu panelde, bölge kullanıcılarının hizmet tarifelerinin belirlenmesi sürecine dahil edilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanıcılar tarafından bölgelerde kullanılabilmesi, üretimin fiilen serbest bölgede yapılması zorunluluğunun en az %85 oranından %50 seviyelerine azaltılması, sektör meclisinin daha etkin çalışması ve İhtisas Serbest Bölgesinde sağlanan desteklerin diğer serbest bölgelerde de yazılımcılara verilmesine ilişkin hususlarda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan Kocaeli Serbest Bölgesine gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilmiştir.