Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı Düzenlendi

21 Şubat 2024

Ticaret Bakanlığı ve Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneğince (SEBKİDER), serbest bölgelerin gelecek yok haritasını belirlemek üzere 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya’da “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Söz konusu Çalıştayın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa TUZCU ve Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Emel EMİRLİOĞLU, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Şirketlerin yöneticileri ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmalarında Bakan Yardımcımız tarafından ülke olarak önemli hedeflere ilerlememizde 100 bine varan istihdam sağlayan ve 12 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirilen serbest bölgelerin önemli katkısı olduğu vurgulanmıştır.

Bakan Yardımcımız tarafından; bir il olarak kabul edilirse serbest bölgelerin, gerçekleştirdiği 12,7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, 5’inci büyük ihracatçı ilimiz olacağı, bir ülke olarak kabul edildiğinde ise Dünya Ticaret Örgütüne üye 167 ülke içinde yaklaşık 80’inci sırada yer alacağı ifade edilmiştir.

2024 yılında ülkemizin mal ihracatı hedefinin 267 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcımız tarafından ülkemizin son 20 yılda ihracatını yedi kat artırması örneğinde olduğu gibi serbest bölgelerimizin de ülkemiz ihracatındaki payının %6’dan kademeli olarak 2028 yılında %9-10 seviyelerine çıkarılmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade edilmiştir.

Serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat içerisinde ileri teknoloji düzeyinde sınıflandırılan ürünlerin oranının ülkemiz ortalamasından daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcımız tarafından yüksek teknoloji kullanımı, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarının serbest bölgelerin öncelikli hedefleri arasında olduğu dile getirilmiştir.

Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Emel EMİRLİOĞLU tarafından 7,5 milyar dolarlık yatırım miktarına erişen serbest bölgelerin artan taleple, 545’i yabancı yatırımcı olmak üzere 2.108 firmaya ev sahipliği yaptığını vurgulanarak, yatırımcıların artan taleplerinin karşılanması amacıyla yakın dönemde İzmir-Bergama, İzmir-Menemen, Ordu-Ünye, Samsun-Tekkeköy’de kurulan yeni serbest bölgeler ile arazisi genişletilen Ege, Antalya, Bursa, Kocaeli Serbest Bölgelere ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Müdürümüz tarafından, serbest bölgelerimizin etkin bir şekilde ulusal ve uluslararası tanıtımın yapılmasının bölgelerimizin potansiyelini gerçekleştirmedeki önemine değinilerek, SEBKİDER’in hayata geçirilmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade edilmiştir.

SEBKİDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Kemal ŞAHİN tarafından Almanya ve ABD başta olmak üzere dış yatırımların yönlendirilmesi bağlamında birçok ülkenin arayış içerisinde olduğu, bu kapsamda serbest bölgelerin daha verimli ve etkin bir yatırım ortamı sunarak yabancı yatırımların çekilmesi noktasında etkin birer enstrüman olarak kullanılabileceğinin altı çizilmiştir.

SEBKİDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Ali AVCI tarafından, küresel gündemin merkezinde yer alan yeşil dönüşüm kapsamında; serbest bölgelerde daha verimli, kaynak etkin üretim modellerine geçilerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılarak serbest bölgeleri Avrupa Yeşil Mutabakatı şartlarına hazırlanması gerektiğini ifade edilmiştir.

SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf KILINÇ tarafından Çalıştay vesilesiyle Bakanlık ve SEBKİDER arasında yaratılan sinerjinin önümüzdeki dönemde kurulacak ortak çalışma grupları vesilesiyle sürdürüleceğini ve bu yapının serbest bölgelerin vizyon ve gelecek haritasının belirlenmesinde çok önemli olacağını belirtilmiştir. 

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen serbest bölgelerin SWOT analizi neticesinde elde edilen bulguları ele almak üzere Bakanlığımız ve SEBKİDER temsilcilerinin katılımıyla ortak bir çalışma grubunun tesis edilmesi, bu çalışma grubu vesilesiyle serbest bölgelerin politika önceliklerinin, hedeflerinin ve gelecek eylem planlarının belirleneceği Çalıştay Sonuç Raporunun oluşturulması kararlaştırılmıştır.