Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

09 Şubat 2023

09.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 02.06.2022 tarihli ve 7408 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na ilave edilen ek 5’inci madde uyarınca, arazisi Hazine’ye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresi sona eren veya faaliyet ruhsatı iptal edilen kullanıcılara verilecek tahliye süresi içinde üstyapıdan çıkarılmayan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hususları tamamlayıcı nitelikteki diğer hükümler düzenlenmiştir.
 
Değişik ile; arazisi Hazinenin mülkiyetine ait serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali ile birlikte Hazineye intikal eden üstyapının tahliyesinin hızlandırılması ve kullanıcı tarafından üstyapıdan çıkarılmayan malların, kullanıcının mülkiyet hakkının ve üçüncü kişilerin alacak haklarının korunması suretiyle tasfiyesinin kolaylaştırılması; böylece üstyapıların ivedilikle ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik