3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik

10 Mayıs 2024

 

26.01.2023 tarihli ve 7435 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 9’uncu maddesine eklenen hükümler ile, serbest bölgelerde doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek ile bölge kullanıcılarına doğal gaz satış ve dağıtımı yapma yetkisinin Bölge Kurucu ve İşletici şirketlerde olduğu düzenlenmiştir. Serbest bölge doğal gaz şebekesinin bakım onarımı sorumluluğu da Bölge Kurucu ve İşletici şirketlerde olacaktır.

İşleticinin talebi ve serbest bölgenin bulunduğu yerdeki lisanslı doğal gaz dağıtım şirketi kabulü halinde, serbest bölge şebekesinin dağıtım şirketi tarafından devralınarak, doğal gaz dağıtım ve satışı dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca, serbest bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış serbest bölgelerde, doğal gaz dağıtım ve satış yetkisinin dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun