İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2020/4) Yürürlüğe girdi.

18 Eylül 2020

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ
HAKKINDA BASIN DUYURUSU

 

Ticaret Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı’nın birinci 100 günlük İcraat Programı ile başlattığımız İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin, devlet yardımlarıyla ihracat hedefinde ivmelendirilmesi olarak şekillendirilmiştir.

İhtisas Serbest Bölgeleri projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk olarak, 09  Haziran 2020 tarihinde 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar yayımlanmıştır.  Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak olan ana yatırımcılar olan kurucu ve işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kar payı desteği verilmesine imkân sağlanmıştır. Söz konusu Karar, 1985 yılında Serbest Bölgeler Kanunu ile uygulamaya giren ülkemiz serbest bölgeciliğine inovatif bir vizyon kazandırmıştır.

İhtisas Serbest Bölgeleri projesinin hayata geçirilmesinde ikinci olarak, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İhtisas Serbest Bölgeleri’nde, yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınmış ve bu yatırımlara faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanmıştır.

İhtisas Serbest Bölgeleri projesine vermiş oldukları destek ve bu güne kadar göstermiş oldukları iş birliği ve katkı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, İhtisas Serbest Bölgeleri, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olarak ülkemiz ekonomisinde yerini alacak ve önemli katkılar sunacaktır.

İhtisas Serbest Bölgeleri projesinin hayata geçirilmesinde son olarak, 2635 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının uygulama usul ve esaslarına ilişkin 2020/4 sayılı Genelge 09 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Genelge ile İhtisas Serbest Bölgelerinde yapılabilecek faaliyetler, faaliyet ruhsatı müracaatında bulunma şartları, Karar kapsamı desteklerden yararlanma şartları konularını düzenlemektedir.

Gelinen aşamada, sağlanan ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkânları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin yasal altyapısının hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olup, gerek yeni ihtisas serbest bölgesi kurulması için olabilecek yatırım projelerinin değerlendirilmesine, gerek 20 Şubat 2020 de ilan edilen İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlanmıştır.

Bu çerçevede, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı olarak faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, İstanbul İhtisas Serbest Bölgemize başvuru yapmaya; yeni İhtisas Serbest Bölgesi kurmak ve işletmeye talip, yerli ve yabancı şirketleri de projeleri ile birlikte Bakanlığımıza davet ediyoruz.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları