3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik

6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

08 Kasım 2021

4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ek 4 üncü madde uyarınca; serbest bölgelerimizin ülkemiz sanayisine ve ihracatına yönelik katkılarının artırılması amacıyla, yeni kurulacak serbest bölgelerde, bölge kurucu ve işletici şirketlere en fazla 30 yıl süreyle kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
 
Söz konusu düzenleme ile imalat faaliyetlerine yoğunlaşacak yeni serbest bölge yatırımlarının teşvik edilmesi amaçlanmakta olup; bu sayede açılacak yeni serbest bölgelerin, ihracatımıza pozitif katkı sağlaması ve yeni istihdam imkanları oluşturması beklenmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun